Skema for lovpligtig redegørelse om god fondsledelse – Klik her

 

Anna Porse Nielsen

Den pågældendes navn og stilling:
Anna Porse Nielsen, CEO & Partner i Seismonaut.
Den pågældendes alder og køn:
44 år (20.03.72). Kvinde
Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode:
23.6. 2016
Medlemmets eventuelle særlige kompetencer:
Bredt og aktuelt netværk til danske og internationale interessenter ift. både animation, spil og kreative brancher generelt.
Ekspert med viden om forretningsudvikling i digitale visuelle industrier, herunder rådgivning af iværksættere indenfor animation og computerspil.
Stort nationalt politisk netværk.
Stor erfaring med erhvervs- og regionaludvikling med udgangspunkt i kreative erhverv.
Erfaring med offentlige og private samarbejder, herunder opbygning og drift af klyngeorganisationer
Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver
Medlem af bestyrelsen for Interactive Denmark og Interactive Denmark Vest (klyngepartnerskab for digitale visuelle industrier)
Medlem af bestyrelsen for Geopark Odsherred (UNESCOmærket geopark).
Næstformand i bestyrelsen for Danmark Bliver Til (kulturudviklingsprojekt baseret på samarbejde ml. ca. 30 kulturinstitutioner på Midt- og Vestsjælland.
Om medlemmet anses for uafhængigt:
Anna er udpeget som uafhængigt medlem af bestyrelsen og valgt som formand.

 

KRISTIAN BRØNS

Den pågældendes navn og stilling:
Kristian Brøns Nielsen – Erhvervs og Udviklingschef
Den pågældendes alder og køn:
Mand, 63 år
Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode:
Har været med fra starten af fonden. Præcis dato må du kunne finde. Pladsen vælges af Viborg Byråd for en 4 årig periode – der skal foregå nyvalg i begyndelsen af næste valgperiode – ca. 1. april 2018
Medlemmets eventuelle særlige kompetencer:
Stor indsigt og forståelse for den offentlige sektor, det danske uddannelsessystem samt virksomheder og drift af disse i Viborg Kommune. Stort og mangeårigt kendskab til animations miljøet i Viborg. Økonomi, organisations og planlægningskompetencer.
Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver:
25 år som direktør og direktionsmedlem i Viborg Amt og Viborg Kommune, Har deltaget i en række råd, nævn og bestyrelser
Pt. Den vestdanske Filmfond, associeret, bestyrelserne i Naturvidenskabernes Hus, Medieskolerne, Uddannelsesrådet for TAW, MPA uddannelsen ved Aalborg Universitet etc.
Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og om medlemmet anses for uafhængigt:
Udpeget af Viborg Kommune. Økonomisk uafhængig af bestyrelsens virke – Varetager dog som udpeget af Viborg Kommune dennes interesser i fondens udvikling.

 

Morten Thorning

Den pågældendes navn og stilling:
Morten Harpøth Thorning, Studierektor, The Animation Workshop, VIA UC
Den pågældendes alder og køn:
Født 1960, mand
Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode:
Har siddet med i bestyrelsen som bestyrelsesformand for fonden Arsenalet fra dens oprettelse i 2012.
Medlemmets eventuelle særlige kompetencer:
– Ledelse og udvikling af kreative organisationer
– Uddannelsesledelse
– Udvikling og ledelse af kreative projekter
– Ledelse, produktion, instruktion, koordination af kreative og kunstneriske produktioner inden for radio, film, tv.
– Entreprenørskab, kompetenceudvikling, forretningsudvikling – animation og nye medier
– Etablering af internationale netværk og projekter
– Matchmaking; virksomheder og professionelle kompetencer – animation og nye medier
– Udvikling af nye uddannelser og undervisningsforløb
Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner,bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver:
Bestyrelsesposter i DADIU, Viborg Animation Advisory Board, Shareplay, Filmtalent

 

HENRIK HANSEN

Den pågældendes navn og stilling:
Henrik Hansen, Erhvervsdirektør
Den pågældendes alder og køn:
Mand og 50 år
Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode:
Udpeget pr. 1.10 2011
Medlemmets eventuelle særlige kompetencer:
Stort kendskab til erhvervslivet, forretningsudvikling, internationalisering og finansiering
Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver:
– Formand for Dansk Erhvervsfremme
– Bestyrelsesmedlem Agro Business Innovation
– Bestyrelsesmedlem i Fonden – Center for Industri
Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og om medlemmet anses for uafhængigt:
Udpeget af Viborg Kommune. Økonomisk uafhængig af bestyrelsens virke – Varetager som repræsentant for ViborGegnens Erhvervsråd dennes interesser i fondens udvikling.


Jan Neiiendam

Den pågældendes navn og stilling:
Jan Neiiendam, Vicedirektør Producentforeningen
Den pågældendes alder og køn:
47 år (19.11.68). Mand
Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode:
1.10 2015
Medlemmets eventuelle særlige kompetencer:
– Ekspert med viden om forretningsudvikling i digitale visuelle industrier, herunder rådgivning af iværksættere indenfor animation.
– Bredt og aktuelt netværk til danske og internationelle interessenter ift udbredelse af animation og spil
– Erfaring med offentlige og private samarbejder, herunder opbygning og drift af klyngeorganisationer
– Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver
– Bestyrelsesformand Interactive Denmark foreningen (klyngepartnerskab for digitale visuelle industrier)
– Bestyrelsesformand Nordic Licening Company A/S (kommerciel licensagent)
– Medlem af bestyrelsen for Fonden Pumpehuset (spillested i København)
– Medlem af bestyrelsen i EGDF (Europæiske Spiludvikleres Forening)
– Medlem af bestyrelsen i Nordic Game Institute (Fond for nordisk spiludvikling støttet af Nordisk Ministerråd)
Om medlemmet anses for uafhængigt:
Jan er udpeget som uafhængigt medlem af bestyrelsen

 

Claus Toksvig Kjaer

Den pågældendes navn og stilling:
Claus Toksvig Kjær, CO & Partner i Nørlum.
Den pågældendes alder og køn:
39 år. Mand
Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode:
23.6. 2016
Medlemmets eventuelle særlige kompetencer:
Stort netværk til danske og internationale interessenter – animation til TV og Film
Ekspert med viden om forretningsudvikling indenfor film og Tv, herunder rådgivning og foredragsholder
Stor erfaring med erhvervs- og regionaludvikling med udgangspunkt i kreative erhverv.
Erfaring med offentlige og private samarbejder,
Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver
Medlem af bestyrelsen for Viborg Animation Forening

 

Facebook
Twitter